Lời dịch bài hát Sunset – Crash Landing On You

Bài “Sunset” mình dịch lâu rồi mà ca từ cũng buồn quá nên bữa giờ không đăng. May là phim kết thúc Happy ending chứ không nghe nó với bài “Picture of my heart” là đau tim vì thương quá.“ Dù cho anh không nói bất cứ lời nào Nhưng nếu em nhìn vào mắt … Continue reading Lời dịch bài hát Sunset – Crash Landing On You