Có duyên gặp nhau rồi yêu nhau giữa biển người mênh mông này đã là một điều dịu kỳ. Nhưng quyết định đến với…