Nguyên là bạn đồng nghiệp của tôi, chị ấy hơn tôi 2 tuổi. Giờ ăn trưa chúng tôi vẫn hay đi ăn riêng với nhau.…