Tôi có quen một cô bạn tên Hải Vân, con đường học vấn và sự nghiệp của cô ấy từ nhỏ đến lớn đều…