Sáng thứ bảy, đang ngủ nướng trên giường ngon lành sau 5 ngày căng não vì công việc, Cường bị đánh thức bởi tiếng…