Khi chúng ta gặp một người mình thích, bạn đều mong người ấy sẽ thích lại bạn nhưng tình yêu chẳng phải là thứ…