Cuối năm, công ty tôi gửi Email thông báo mỗi nhân viên sẽ được nhận một phần quà Tết. Có ba loại quà để…