Một buổi sáng tất bật đến công sở, hẳn ai trong chúng ta cũng khó lòng có một bữa sáng trọn vẹn như kiểu…