Cách đây ba năm, có hai cô gái cùng vào làm cho một công ty thiết kế. Cô gái thứ nhất tên là Yến…