Nếu một ngày bạn bỗng tự dưng muốn xem một bộ phim về thanh xuân học đường thì thế nào nhỉ? Tôi lại cảm…