Trước đây, có một thời điểm lúc tôi mới chia tay bạn trai cũ, buồn bã một mình. Đi làm về hay cuối tuần…