Sài Gòn những ngày giữa tháng năm nóng bức, tôi ngồi viết bài, trên bàn là chiếc quạt nhỏ cắm thẳng vào laptop để…