Trước giờ tôi từng nghĩ, trong tình yêu nam nữ, đàn ông luôn muốn người mình yêu lúc nào cũng tin tưởng họ hết…