Không cần bàn cãi nhiều, chúng ta cũng có thể nhận ra: cuộc sống đã thay đổi khá nhiều vì sự có mặt đột…