Tôi xem bộ phim Việt Nam đang phát sóng do diễn viên Thái Hòa đóng chính có tên Cây Táo Nở Hoa. Ở trong…