Dạo trước, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn bây giờ nên đăng ký học lại Yoga tại một trung tâm Yoga ở gần…