Trước đây, tôi từng viết một bài viết có tiêu đề Bạn à, sau này đừng đi xem phim một mình nữa nhé!, với…