Tôi là dân tỉnh lẻ, lần đầu tiên đặt chân vào mảnh đất Sài Gòn náo nhiệt là năm tôi vừa nhận xong giấy…