Vài ngày trước, báo chí liên tiếp đăng tin về hình ảnh một đứa bé gái rơi từ trên lan can của nhà chung…