Tôi quen biết chị Lan Châu trong một lần chúng tôi cùng hoạt động trong một chiến dịch tình nguyện, khi đó chị…