Có lần tôi đăng một tấm hình mình từng chụp lúc đi du lịch lên Facebook. Hai tiếng sau có vài người bạn cũ…