Dạo một vòng nội dung diễn đàn Bạn Muốn Hẹn Hò, tôi để ý phần lớn những người đăng bài tìm kiếm người yêu…