Anh vẫn còn nhớ đến em, Em đã tỏa sáng như con đường đầy những ngôi sao trên bầu trời đêm Em đã đến với…