Chẳng biết có phải là duyên số hay không mà trong ba người nhân viên mới vào công ty, một trong số đó lại…