Có lần tôi có hẹn với Minh bàn chút chuyện công việc. Xong việc, cậu ấy nhâm nhi ly cà phê đen, thở dài…