Trên Facebook cá nhân của Nga, cô bạn cùng lớp đại học của tôi vừa mới khoe tấm hình cậu con trai kháu khỉnh…