Mỗi ngày bạn đều hay nghe từ những người thân mình những câu đại loại như: em phải học cái này, em phải làm công…