Phải công nhận, những năm gần đây khái niệm kiếm tiền thông qua việc làm video up lên Youtube trở thành một hình…