Hai tháng trước tôi đến tham dự một đám cưới của người quen. Nhờ vậy gặp được rất nhiều người bạn cũ sau nhiều…