Tuổi trẻ chúng ta thường hay xuất hiện những nỗi buồn vì nhiều lí do vu vơ như: bạn bè ai cũng có đôi có…