Tối thứ sáu, tôi có hẹn với một người bạn ở quán cà phê. Tôi đến đó trước, còn bạn tôi đang chiến đấu…