Thấm thoát sắp một năm trôi qua, cuối tuần trước tôi bần thần ngồi trên ghế bâng quơ nhìn mọi thứ trong phòng,…