Nếu đặt ra một tiêu chuẩn trong mơ về người yêu tương lai của mình, hẳn các cô gái độc thân sẽ vẫn là…