Bài “Sunset” mình dịch lâu rồi mà ca từ cũng buồn quá nên bữa giờ không đăng. May là phim kết thúc Happy ending chứ…