Buổi sáng cuối tuần rảnh rồi tôi theo chân một người bạn về quê chơi. Lúc tôi và mọi người trong nhà bạn tôi…