Đan Thi là một cô bạn mà mỗi lần nghe nhắc đến cô ấy tôi đều thầm thờ dài trong lòng. Trước kia, cô…