Mình biết đến thương hiệu The Moshav Farm qua những bài chia sẻ từ trang Fanpage của Dượng Tony, sau đó theo dõi khá…