Năm tôi học lớp 6, vì vừa chuyển từ cấp 1 sang cấp 2 nên có vẻ tôi chưa thích ứng hoàn toàn với…