Lẽ thường khi bạn nhìn thấy ai đó thành công, được trọng dụng thì sẽ nghĩ ngay đến việc người ấy sinh ra đã…