Một ngày nọ, mở Facebook, bất chợt nhìn thấy một bài viết của chị người quen là Lam Quỳnh, bài viết đăng kèm một…