Tôi sẽ kể cho bạn nghe hai câu chuyện diễn ra trong môi trường công sở mà tôi biết. Câu chuyện thứ nhất như sau:…