Sau ba năm đi dạy thêm tiếng Anh ở trung tâm, Nguyệt Ánh không còn hứng thú với việc tiếp tục công việc giảng…