Covid -19 đến đã khiến thế giới đảo lộn, nhiều người trong chúng ta phải tạm thời nghỉ hoặc chuyển từ chế độ…