Cuối năm công việc tất bật, dĩ nhiên những người kinh doanh còn bận rộn hơn hẳn, giống như chị họ tôi là một…