Anh bạn tên Bách tôi thường làm việc chung, vừa mới chia tay cô bạn gái sau một năm quen nhau. Tôi đã từng…