Trên chuyến xe từ Bà Rịa  trở về Sài Gòn thân thuộc sau chuyến đi thăm một người bạn cũ là chị C đang…