Tôi có một người quen, mỗi lần bạn bè gặp anh ấy đều nghe anh ấy nói đang suy tính làm vài việc, thông…