Giờ nghỉ trưa tôi chợt nhận được tin nhắn từ Thu Hân, cô bạn đồng nghiệp làm chung công ty cũ. Cô ấy hỏi…