Em không thể nào tin được Tất cả mọi thứ xuất hiện bên cạnh chúng ta Và ngay cả đến âm thanh và làn gió…