Ngày sinh nhật Yến, cô ấy mời vài người bạn trong đó có Hoàng, ông anh họ dạo này cứ hay nói bận vì…